Nolikumi

KONKURSA “LIELDIENU ZAĶU FIGŪRAS 2023”

Konkurss „LIELDIENU ZAĶU FIGŪRAS 2023” Nolikums I.Vispārīgie jautājumi Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Lieldienu Zaķu figūru konkurss Kandavas pilsētā (turpmāk - Konkurss). Konkursa mērķi: Veicināt mākslas aktivitātes Kandavas pilsētā; Veicināt tūrisma attīstību Kandavas pilsētā Konkursu rīko Kandavas kultūras nams sadarbībā ar Kandavas un pagastu apvienību II Konkursa norises laiks un noteikumi ...

Mazo vokālistu konkursa “Cāļu dziesmas Kandavā” NOLIKUMS

Mazo vokālistu konkursa „Cāļu dziesmas Kandavā 2023”  NOLIKUMS Organizators: Kandavas kultūras nams. Mērķis: Atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas un sākumskolas vecuma dziedātājus Tukuma novadā. Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru. Veicināt bērnu vokālo spēju attīstību un radošo pašizpausmi. Konkursa norise: Konkurss notiks gada 26.martā plkst.13.00 Kandavas kultūras namā. Konkursa dienā līdz pl.12:30...