KONKURSA “LIELDIENU ZAĶU FIGŪRAS 2023”

KONKURSA “LIELDIENU ZAĶU FIGŪRAS 2023”

Konkurss „LIELDIENU ZAĶU FIGŪRAS 2023”

Nolikums

I.Vispārīgie jautājumi

 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Lieldienu Zaķu figūru konkurss Kandavas pilsētā (turpmāk – Konkurss).
 2. Konkursa mērķi:
  • Veicināt mākslas aktivitātes Kandavas pilsētā;
  • Veicināt tūrisma attīstību Kandavas pilsētā
 3. Konkursu rīko Kandavas kultūras nams sadarbībā ar Kandavas un pagastu apvienību

II Konkursa norises laiks un noteikumi

 1. Konkurss notiek laika posmā no 04. – 09.04.2023.
 2. Konkursa darbu izstāde turpinās līdz 27.04.2023.
 3. Darbus iesniedz līdz 31.03.2022. Kandavas kultūras namā (Lielā iela 28, Kandava, Tukuma novads, Latvija) vai arī ar kurjera pasta palīdzību.
 4. Lieldienu Zaķa figūras (turpmāk- Figūras) tiks izvietotas brīvā dabā Kandavas pilsētas teritorijā.
 5. Figūras izmēri – augstumā ne mazāk par 1.50 m, platums netiek ierobežots.
 6. Darba skice un izmēri, darba nosaukums un autori, kā arī tehniskās specifikācijas (piemēram, elektrības pieslēguma nepieciešamība, utt.) jāiesūta līdz 31.03.2023. uz e-pastu kandavaskulturasnams@tukums.lv Figūras materiāls – jebkāds, kuru neietekmē ārējie laika apstākļi (piemēram, lietus, vējš, sniegs, utt.).
 7. Figūrā jābūt iestrādātai konstrukcijai nostiprināšanai uz zemes vai uz cita objekta ( piemēram, zaķis rāpjas kokā, utt.).
 8. Ja Figūra tiek atsūtīta izjauktā veidā, klāt jāpievieno montāžas shēma.
 9. Konkursa darbus vērtēs profesionāla žūrija, kuras galvenais vērtēšanas kritērijs būs darba autoru radošā pieeja.  Figūras, kuras piedalījušās iepriekšējos konkursos, šogad netiks vērtētas. Skatītāju simpātiju balvu iegūs Figūra, kura būs savākusi lielāko balsojumu.
 10. Balvu fonds – EUR 300.00 (trīs simti eiro), skatītāju simpātijas balvu un veicināšanas balvas tiks pasniegtas 04.2023. Kandavas Promenādē Lieldienu svētku pasākumā pl.13:00.
 11. Galvenās balvas ieguvējs savu Lieldienu Zaķa figūru dāvina Kandavas Kultūras namam.
 12. Sīkāka informācija pa t. +371 28642222 zvanot Kristīnei, 25771108 zvanot uz kult.n. vai sūtot e-pastu kandavaskulturasnams@tukums.lv

Dalies ar šo ziņu