Mazo vokālistu konkursa “Cāļu dziesmas Kandavā” NOLIKUMS

Mazo vokālistu konkursa “Cāļu dziesmas Kandavā” NOLIKUMS

Mazo vokālistu konkursa

„Cāļu dziesmas Kandavā 2023”  NOLIKUMS

Organizators: Kandavas kultūras nams.

Mērķis:

 1. Atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas un sākumskolas vecuma dziedātājus Tukuma novadā.
 2. Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
 3. Veicināt bērnu vokālo spēju attīstību un radošo pašizpausmi.

Konkursa norise:

 1. Konkurss notiks gada 26.martā plkst.13.00 Kandavas kultūras namā.
 2. Konkursa dienā līdz pl.12:30 pavadošai personai dalībnieks ir jāreģistrē.
 3. Konkursa programma (norise) martā tiks paziņota e-pastā.
 4. Konkursu kuplinās viesmākslinieki un noslēgumā būs īsta bērnu ballīte.

Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:

 1. Konkursā var piedalīties Tukuma novada pirmsskolas vecuma bērni un sākumskolas vecuma bērni no 1.-3. klasei.
 2. Dalībnieki tiek dalīti 3 vecuma grupās:
  • pirmsskolas dziedātāji no 2 līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot);
  • pirmsskolas dziedātāji no 5 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot).
  • sākumskolas dziedātāji no 7 līdz 9 gadu vecumam (ieskaitot).
 3. No katras vecuma grupas viens dalībnieks tiks izvirzīts Latvijas jauno vokālistu konkursam “KANDAVA UZDOD TONI”, kas notiks 2023.gada jūnijā Kandavā.
 4. Elektroniskā pieteikšanās anketa jāaizpilda līdz 2023. gada martam (ieskaitot).

Elektroniskās pieteikšanās anketas links: https://ej.uz/CaluDziesmasKandava2023

Repertuārs un uzdevumi:

 1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo DIVAS Viena tautasdziesma, bet otra- brīvas izvēles dziesma. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokālajām spējām.
 2. Visi vokālisti dzied pie mikrofona.
 3. Dziesmas var izpildīt a cappella, klavieru, ģitāras,vai fonogrammas pavadījumā.   Pavadījuma veids jānorāda elektroniskajā pieteikuma anketā.
 4. Fonogrammas elektroniskā veidā MP3 formātā jānosūta līdz gada 17.martam (ieskaitot) uz Kandavas kultūras nama e-pastu kandavaskulturasnams@tukums.lv .

Vērtēšana un apbalvošana:

 1. Konkursa dalībniekus vērtēs Kandavas kultūras nama izveidota žūrija 3 personu sastāvā.
 2. Vērtēšanas galvenie kritēriji: vokālās prasmes, skatuviskais sniegums, repertuāra atbilstība vecumam un spējām.
 3. Visi konkursa dalībnieki tiks nominēti, saņems piemiņas balvas, bet uzvarētājs saņems LIELO CĀLI.

       

        Dalības maksa- 15.00 EUR. Saņemot pieteikuma anketu uz norādīto e-pasta adresi līdz 17.martam (ieskaitot)

tiks nosūtīs elektroniski sagatavots rēķins, kurš jāsamaksā  līdz 24.martam (ieskaitot). Dalībniekam, dziedātāja

vienam pavadonim un pedagogam ieeja bez maksas, bet visiem pārējiem atbalstītājiem jāpērk biļetes.

Ieejas maksa 3 eur.

Uzmanību! Konkursa laikā iespējama dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī iegūtā materiāla un informācijas par mazajiem vokālistiem publicēšana Tukuma novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos, Kandavas kultūras nama un Kandavas un pagastu apvienības mājas lapā  informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai.

Organizatori konkursa dalībniekiem nodrošina ģērbtuves, iedziedāšanās telpas un profesionālu apskaņošanu. Paredzēts vienas dziesmas mēģinājums pie mikrofona. Papildus informācija pa tel.: 28642222, 26467736.

Dalies ar šo ziņu